Home » Employment Opportunities » Local Recruitment

Local Recruitment

FULL-TIME POSITIONS

Positions available. If you wan to be considered, please fill in the application form and send to

preprec@bilkent.edu.tr

İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI
2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 31. maddesine, 09 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” maddelerine uygun olmak kaydı ile İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı’na tam gün statüde çalışacak öğretim görevlisi alınacaktır.
 

Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile birlikte:

1.   Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diploma fotokopileri, yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi,

2.  Nüfus cüzdanı, erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,

3.  Özgeçmiş,

4.  Son 5 yıl içinde alınmış ALES (en az 70) ve YDS (en az 90) belgeleri ile bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bilkent Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı Müdürlüğüne şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler İngilizce Hazırlık Programı Müdürlüğünden öğrenilebilir.

İlk başvuru tarihi: 27.05.2024 Son başvuru tarihi: 10.06.2024

Ön değerlendirme tarihi: 13.06.2024 (Sonuçlar http://prep.bilkent.edu.tr/en/employment- opportunities/local-recruitment/ adresinde yayınlanacaktır.)

ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

Giriş sınav tarihi: 24.06.2024 – 25.06.2024

Sonuç açıklama tarihi: 01.07.2024 (Sonuçlar http://prep.bilkent.edu.tr/en/employment- opportunities/local-recruitment/adresinde yayınlanacaktır.)

FAKÜLTE: İngilizce Hazırlık Programı
AKADEMİK ÜNVANI: Öğretim Görevlisi    ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI: 5
ÖZEL KOŞULLAR: İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği, Mütercim Tercümanlık, Çeviribilim, Dilbilim bölümlerinden lisans mezunu olup bu alanlardan birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.
BAŞVURU ADRESİ : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı Doğu

Kampüs N Binası 06800, Bilkent Ankara