Home » Dersler » Bölüm Öncesi Düzey Dersleri

Bölüm Öncesi Düzey Dersleri

PREP 151–155 Bölüm Öncesi Düzey Dersleri (CEFR Düzeyi B2): Bu düzey, öğrencilerin becerilerini bölümlerine başlamaları için gereken düzeye getirir. Öğrencilerin bu düzeye yıl içinde ne zaman başladığına bağlı olarak Bölüm Öncesi düzey 8 ya da 13 hafta olabilir. Her bir Bölüm Öncesi düzey dersinin ders saati yaklaşık 240’tır. Bu nedenle, haftalık ders yükü iki dersten hangisinde olduğunuza göre değişiklik gösterir.

Bölüm Öncesi Düzey / Pre-Faculty Word List
Bölüm Öncesi Düzey (PFC) 2018-2019 CAT Exam Task Types

TÜRKÇE

Devre 5 – 8 Haftalık Ders

Bölüm Öncesi Düzey (PFC) PREP 151

SınavlarTarih
CAT 1 Yazma Ara Sınavı (SBS*-10:40)%2527 Haziran 2019
CAT 1 Okuma ve Dinleme Ara Sınavı (SBS*-09:40)%2528 Haziran 2019
CAT 2 Yazma Ara Sınavı (SBS*-10:40)%7518 Temmuz 2019
CAT 2 Okuma ve Dinleme Ara Sınavı (SBS*-09:40)%7519 Temmuz 2019
PAE 1. Aşama12 Eylül 2019
PAE 2. Aşama - Bölüm A13 Eylül 2019
PAE 2. Aşama - Bölüm B14 Eylül 2019

Cat 1 (25 Puan)Cat 2 (75 Puan)
Dinleme8 Puan25 Puan
Okuma8 Puan25 Puan
Yazma9 Puan25 Puan

* SBS – Sınav Başlama Saati

ENGLISH

Devre 5 – 8 Weeks

Pre-Faculty (PFC) PREP 151

ExamsDate
CAT 1 Writing (*EST - 10:40)%25June 27, 2019
CAT 1 Reading & Listening (*EST - 09:40)%25June 28, 2019
CAT 2 Writing (*EST - 10:40)%75July 18, 2019
CAT 2 Reading & Listening (*EST - 09:40)%75July 19, 2019
PAE Stage ISeptember 12, 2019
PAE Stage II - Part ASeptember 13, 2019
PAE Stage II - Part BSeptember 14, 2019

Cat 1 (25 Points)Cat 2 (75 Points)
Listening8 Points25 Points
Reading8 Points25 Points
Writing9 Points25 Points

* EST – Exam Start Time