Home » Dersler » Bölüm Öncesi Düzey Dersleri

Bölüm Öncesi Düzey Dersleri

PREP 151–155 Bölüm Öncesi Düzey Dersleri (CEFR Düzeyi B2): Bu düzey, öğrencilerin becerilerini bölümlerine başlamaları için gereken düzeye getirir. Öğrencilerin bu düzeye yıl içinde ne zaman başladığına bağlı olarak Bölüm Öncesi düzey 8 ya da 13 hafta olabilir. Bu nedenle, haftalık ders yükü iki dersten hangisinde olduğunuza göre değişiklik gösterir.

Bu düzeyde İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit (Proficiency in Academic English – PAE) sınavına girmeye hak kazanmak için öğrencilerin sınava girme koşullarını yerini getirmeleri gerekir. Bu düzey için sınava girme koşulları şöyledir: %90 derse katılım zorunluluğu, süreç içi değerlendirme (Cumulative Achievement Test – CAT) sınavlarında %60 başarı, düzey boyunca yapılan portföy (Learning Portfolio – LP) çalışmalarında %60 başarı ve seçmeli proje (EPW) çalışmalarında %60 başarı. Sınava girme koşullarını yerine getiren öğrenciler İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit 2. Aşama (PAE Stage II) sınavına girmeye hak kazanır. PAE sınavını geçen öğrenciler, öğrenimlerine kayıt yaptırdıkları bölümde devam eder.