Home » Dersler » Orta Üstü Düzey Dersleri

Orta Üstü Düzey Dersleri

PREP 141 Orta Üstü Düzey Dersi (CEFR Düzeyi B1+): Bu ders, daha ileri düzey dil becerilerini içerir. Öğrencilerden yazılı ve sözlü olarak kendilerini açık ve öz bir şekilde ifade etme becerisini göstermeleri, etkin bir şekilde okumaları, dinlemeleri, yazmaları ve konuşmaları beklenir. Dersin süresi yaklaşık 8 haftadır (38 gün).

Bu düzey için Düzey Bitirme (End of Course Assessment – ECA) sınavına girme koşulları şöyledir: %90 derse katılım zorunluluğu, süreç içi değerlendirme (Cumulative Achievement Test – CAT) sınavlarında %60 başarı, düzey boyunca yapılan portföy (Learning Portfolio – LP) çalışmalarında %60 başarı ve seçmeli proje (EPW) çalışmalarında %60 başarı. Sınava girme koşullarını yerine getiren öğrenciler ECA’ye girer.

CAT sınavından %60, LP’den %60 ve EPW’den %60 alamayan öğrenciler, ECA’ye girmeye hak kazanamaz ve bu 8 haftalık düzey dersini tekrar eder.

Bu düzeyde toplam ders notu (100 puan üzerinden) ECA’nın %70’i,  CAT’ın %20’si, LP’nin %5’i ve EPW’nin %5’inden oluşur. Bu dersleri geçebilmek için öğrencilerin toplam ders notunun 100 üzerinden 60 puan veya üzerinde olması gerekir. Toplam ders notu 60 puan veya üstü olan öğrenciler, bir sonraki düzeye geçebilir. Toplam ders notu 60 puanın altında olan öğrenciler 8 haftalık düzey dersini tekrar eder.