Home » Dersler » Orta Öncesi Düzey Dersleri

Orta Öncesi Düzey Dersleri

PREP 121 Orta Öncesi Düzey Dersi (CEFR Düzeyi A2+): Bu düzeye yerleştirilen öğrenciler, okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini daha ileri düzeyde geliştirirken, aynı zamanda sözcük bilgilerini ve dilbilgilerini de genişletirler. Dersin süresi yaklaşık 8 haftadır (39 gün).

Bu düzey için Düzey Bitirme (End of Course Assessment – ECA) sınavına girme koşulları şöyledir: %90 derse katılım zorunluluğu, süreç içi değerlendirme (Cumulative Achievement Test – CAT) sınavlarında %60 başarı, düzey boyunca yapılan portföy (Learning Portfolio – LP) çalışmalarında %60 başarı. Sınava girme koşullarını yerine getiren öğrenciler ECA’ye girer.

CAT sınavlarından %60 ve LP’den %60 alamayan öğrenciler, ECA’ye girmeye hak kazanamaz ve bu 8 haftalık düzey dersini tekrar eder.

Bu düzeyde toplam ders notu (100 puan üzerinden) ECA’in %80’i ve CAT’in %20’sinden oluşur. Bu dersi geçebilmek için öğrencilerin toplam ders notunun 100 puan üzerinden 60 puan veya üzerinde olması gerekir. Toplam ders notu 60 puan veya üstü olan öğrenciler, bir sonraki düzeye geçebilir. Toplam ders notu 60 puanın altında olan öğrenciler 8 haftalık düzey dersini tekrar eder.