Home » Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

Dış Sınavlar ile Yeterlik

Dış sınav ile yeterlik nedir?

1. Yatay geçiş başvurusu yapan adaylar hariç, dış Sınav Yoluyla İngilizce Yeterlik Esaslarında belirlenmiş şartları yerine getiren ve istenilen düzeyde puan alan öğrenciler, İngilizce Hazırlık Programı’ndan muaf olur ve bölümlerindeki eğitime başlarlar. Dış Sınav Yoluyla İngilizce Yeterlik Esaslarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir:

http://w3.bilkent.edu.tr/www/dis-sinav-yoluyla-ingilizce-yeterlik-esaslari-27-08-2015/

2. Dış sınav sonuçları, girildiği tarihten itibaren iki yıl geçerlidir.

3. Dış sınav başvurularının değerlendirilmeye alınması için öğrencinin yarıyıl kaydının yapılmış olması gereklidir.

Elden verilen dış sınav sonuçları kabul edilir mi?

Sadece dış sınav veren kurumlar tarafından Bilkent Üniversitesine gönderilen sınav sonuçları geçerlidir. Öğrencilerin elden getirdikleri dış sınav sonuçları İngilizce Hazırlık Programından muafiyet için kabul edilmemektedir.

Dış sınav sonucunun en geç hangi tarihe kadar ve nereye gönderilmesi gerekiyor?

Öğrencilerin bölümlerine başlayabilmeleri için orjinal dış sınav sonuçlarının Bilkent Üniversitesine ders kayıtlarının son gününe kadar ulaşmış olması gerekmektedir. Bilkent Üniversitesi sadece dış sınav veren kurumlar tarafından gönderilen sınav sonuçlarını kabul etmektedir. Elden verilen sınav sonuçları kabul edilmemektedir.

Dışarıdan Hazırlanan statüdeki öğrencilerin dış sınav sonucu kabul edilir mi?

Bu statüdeki öğrenciler yarıyıl kayıtlarını yaptırmiş, Dış Sınav Yoluyla İngilizce Yeterlik Esaslarında belirlenmiş şartları yerine getirmiş ve istenilen düzeyde puan almışlar ise dış sınav sonuçları kabul edilir.

Dış sınav sonucum kabul edilmeyebilir mi?

Bilkent Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı bütün dış sınav sonuçlarının güvenilirliği konusunda araştırma yapabilir, bu amaçla dış sınav sonucu ibraz eden öğrencilerden sınav kayıt şifrelerini isteyebilir, öğrencileri değerlendirme sınavına alabilir, öğrencilerin sınav sonuçlarıyla ilgili olarak sınav merkezleriyle iletişimde bulunabilir. Dış sınavında sorun tespit edilen veya değerlendirme sınavı sonucunda İngilizce düzeyi dış sınav sonucu ile uyumlu bulunmayan öğrencilerin dış sınav sonucu geçersiz sayılabilir.

İngilizce Hazırlık Programından muaf olmak için hangi dış sınavlardan kaç puan almak gerekir?

Lisans programı öğrencileri için:

  • IELTS akademik sınavının her bölümünden en az 5.5 puan almış olmak koşuluyla genel ortalamadan 6.5 puan;
  • TOEFL iBT (internet-based) sınavından 87 puan;

İngilizce Hazırlık Programı’ndan muafiyet için geçerli kabul edilir. Dış sınav sonuçları girildiği tarihten itibaren 2 yıl geçerlidir.

TOEFL sınavı ile ilgili detaylı bilgiye nereden ulaşabilirim?

http://prep.bilkent.edu.tr/toefl-ibt/

IELTS sınavı ile ilgili detaylı bilgiye nereden ulaşabilirim?

http://prep.bilkent.edu.tr/ielts/

Kayıtlar / Eğitim Ücretinin Ödenmesi

İngilizce Hazırlık Programına devam eden öğrencilerin yarıyıl başındaki kayıt işlemleri nasıl yapılmaktadır?

Öğrencilerin kayıt işlemleri, İngilizce Hazırlık Programına başlayacakları ilk yarıyıl dışında, eğitim ücretlerinin yatırılması yoluyla yapılmaktadır. Bilkent Üniversitesine en geç Bilkent Üniversitesi Akademik Takvimde https://w3.bilkent.edu.tr/www/akademiktakvim/ belirtilen tarihte ücretini yatıran öğrencilerin, bunun dışında bir işlem yapmaları ya da banka dekontlarını okula ulaştırmaları gerekmez.

Eğitim ücretleri ile ilgili bilgiye http://adaybilgi.bilkent.edu.tr/index.php/ucretler-ve-burslar-ozet-tablosu/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Yarıyıl İzinleri

1. İngilizce Hazırlık Programında öğrenime ara vermek için şartlar nelerdir? Kaç yarıyıl izin alınabilir?

İngilizce Hazırlık Programı’na haklı ve geçerli nedenlerle bir ya da iki yarıyıl izin almak için başvuruda bulunulabilir. Bir yarıyıldan daha kısa süre için izin başvurusu yapılamaz; tarihleri yarıyıl içinde başlayacak veya bitecek biçimde izin verilemez. Yaryıl izini sonunda öğrencilere İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı’na girme hakkı verilmez.

2. Yarıyıl izini almak için hangi evraklar gerekmektedir?

Yarıyıl izini için gerekli evraklar ile bilgiye http://w3.bilkent.edu.tr/www/yariyil-izinleri/ adresinden ulaşabilirsiniz.

3. Yarıyıl izini başvurusu nereye yapılır?

Yarıyıl izini başvurusu yapmak için öncelikle Bilkent Ünivesitesine kayıt işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir.
Yarıyıl izini başvuruları Öğrenci İşleri Müdürlüğüne yapılır.

4. Yarıyıl izini başvurusu yaptıktan sonra izlenmesi gereken yol nedir?

Yarıyıl izini başvurularının sonucu öğrencilerin adreslerine gönderilir. Başvuru  kabul edilmediği takdirde eğitim ücretinin kalan kısmının ödenmesi gerekir.

Eğitim Süresi

1. İngilizce Hazırlık Programında eğitim süresi nedir?

İngilizce Hazırlık Programı’nın normal süresi bir yıldır. Başarısızlık nedeniyle ders tekrar etmek durumunda kalan lisans öğrencileri için bu süre dört yarıyıla kadar uzayabilir. Programa daha üst düzeylerden başlayan öğrenciler için ders tekrarı durumuna göre programın süresi bir yarıyıldan dört yarıyıla kadar değişebilir.

İngilizce Hazırlık Programı’nı iki yılda bitiremeyen lisans öğrencileri, Bölüm Öncesi (Pre-Faculty) dersini tamamlamamış olsalar dahi izleyen yarıyıl başında yapılan iki aşamalı İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı’na girebilir. Bu sınavda başarılı olan öğrenciler kabul edildikleri eğitim programlarına başlar. Başarılı olamayan veya sınava girmeyen öğrencilerin üniversiteyle ilişkisi kesilir.

İngilizce Hazırlık Programı’nı bir yılda bitiremeyen lisansüstü öğrencilere eğer Bölüm Öncesi (Pre-Faculty) dersin yükümlülüklerini tamamlamamışlarsa, İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı’na girme hakkı verilmez. Bu öğrencilerin üniversiteyle ilişkisi kesilir.

2. İngilizce Hazırlık Programına devam eden ve bu programı bir akademik yıl sonunda bitiremeyen öğrencilerin seçenekleri nelerdir?

  • Öğrenciler, birinci eğitim-öğretim yılını izleyen akademik yılda, kaldıkları düzeyden başlayarak, İngilizce Hazırlık Programına en fazla iki yarıyıl daha devam edebilirler. Öğrencilerin kalan süreleri içinde (bir akademik yıl) Programı tamamlamaları gerekir. Bu öğrenciler güz yarıyılı sonunda (Ocak) yapılan İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavında veya Bahar Yarıyılı sonunda (Haziran) yapılan İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavının ikinci aşamasında başarılı oldukları veya Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen bir dış sınav sonuç belgesi getirdikleri takdirde, kabul edildikleri lisans ve ön lisans eğitim programlarına başlarlar.
  • İngilizce Hazırlık Programı’na iki veya üç yarıyıl devam ettikten sonra İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı’na girmeye hak kazanıp bu sınava girmeyen veya sınavda başarısız olanlardan İngilizce dil becerilerini kendi imkanlarıyla geliştirmek isteyen lisans öğrencileri, azami süreleri dolana kadar takip eden yarıyıllarda Dışarıda Hazırlanan öğrenci statüsünde olmak için başvuruda bulunabilir.
  • Dışarıda Hazırlanan statüde geçirilen süre İngilizce Hazırlık Programı toplam eğitim süresine dahil edilir. Dışarıda Hazırlanan statüdeki öğrenciler eğitim ücretinin yarısını öder.
  • Dışarıda Hazırlanan öğrenciler yarıyıl sonunda yapılan iki aşamalı İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı’na girebilir. Bu sınavda başarılı olan veya bir dış sınav sonuç belgesi getiren öğrenciler, kabul edildikleri eğitim programlarına başlar. İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı’nda başarılı olamayan öğrenciler, azami süreleri (2 yıl) dolmamış ise, ayrıldıkları düzeyden veya isterlerse sınav sonucu ile yerleştirildikleri düzeyden eğitimlerine devam eder.

Bu öğrenciler akademik yıl başında bir yıllık eğitim ücretinin yarısını öderler.

Öğrenciler, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (www.osym.gov.tr) tarafından, başka bir üniversitede ya da kayıtlarının bulunduğu üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa, eşdeğer programın bulunmaması halinde, yakın programlardan birine yerleştirilmeleri ile ilgili bilgiyi Bilkent Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğünden edinebilirler.

3. Yukarıdaki seçeneklerle ilgili olarak öğrencilerin yerine getirmesi gereken yükümlülükler nelerdir?

  • Birinci eğitim-öğretim yılını izleyen akademik yılda, kaldıkları düzeyden başlayarak İngilizce Hazırlık Programına devam etmek isteyen öğrenciler en geç Bilkent Üniversitesi Akademik Takvimde http://w3.bilkent.edu.tr/www/akademiktakvim/ belirtilen ders ekleme / bırakma son günü mesai bitimine kadar ücretlerini yatırarak derslere devam ederler. Bu öğrencilerin yapmaları gereken başka bir işlem yoktur.
  • Birinci eğitim-öğretim yılını izleyen akademik yılda İngilizce dil bilgilerini bir veya iki yarıyıl boyunca kendi imkanlarıyla geliştirmek üzere Dışarıda Hazırlanan öğrenci statüsüne geçmek isteyen öğrencilerin en geç Bilkent Üniversitesi Akademik Takvimde http://w3.bilkent.edu.tr/www/akademiktakvim/ belirtilen ders ekleme / bırakma son gününe kadar Merkezi Evrak Müdürlüğü aracılığı ile (Bilkent Üniversitesi, İdari Birimler Binası, B 04) dilekçe vererek bildirimde bulunmaları gerekmektedir.

Bildirimde bulunmayan öğrencilerin kayıt yaptırarak İngilizce Hazırlık Programına devam edecekleri öngörülür.

Öğrenciler, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (www.osym.gov.tr) tarafından, başka bir üniversitede ya da kayıtlarının bulunduğu üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa, eşdeğer programın bulunmaması halinde, yakın programlardan birine yerleştirilmeleri ile ilgili bilgiyi Bilkent Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğünden edinebilirler.

Düzeyler

Öğrencilerin okumaları gereken düzeyleri ne kadar süre içinde bitirmeleri gerekir?

Öğrencilerin tamamlamaları gereken tüm düzeyleri bitirmek için verilen süre iki yıldır.

Öğrencilerin okuduğu bir düzeyi en fazla kaç defa tekrar etme hakkı vardır?

Düzeylerin tekrarı İngilizce Hazırlık Programı süresi (iki yıl) ile sınırlı olup verilen bu süre içinde okunması gereken tüm düzeylerin tamamlanması ve İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavına girilerek başarılı olunması gerekmektedir.

Düzey / Sınıf Değişikliği

İngilizce Hazırlık Programına devam eden öğrencilerin belirlenen düzeylerini / sınıflarını değiştirmeleri mümkün müdür?

Öğrencilerin düzeyleri akademik yıl başında girdikleri sınavlar ile belirlenir. Düzeylerinin ilerlediğini düşünen öğrenciler için düzey değişikliği sınavı yapılmaz. Bu öğrencilere dış sınavları almaları önerilir.

Öğrencilerin kurs başlarında belirlenen sınıflarında değişiklik yapılmaz. Üniversitemiz Engelli Öğrenciler Birimi ile ilişkili olarak özel gereksinimi bulunan öğrencilerimiz için öngörülen sınıf ve sınav düzenlemeleri yapılmaktadır. Bu konudaki bilgiye http://www.bilkent.edu.tr/bilkent-tr/admin-unit/dos/ssm/engelli.html adresinden ulaşabilirsiniz.

Not Bilgileri ve Sınav Sonuçları

Öğrencilerin akademik kayıtlarının takip edilebileceği bir internet sitesi var mıdır?

Öğrenciler derslere devam ve sınav notları ile ilgili bilgilerini öğrenci numarası ve şifresini kullanarak https://stars.bilkent.edu.tr/srs adresinden öğrenebilirler.

Sınav sonucu tekrar degerlendirilir mi?

Öğrenciler, ilgili notun ilanından sonra en çok 5 iş günü içinde Doğu Kampüs, Hazırlık N Binası CZ 04’e dilekçelerini teslim ederek, sınavlarını görmek isteyebilirler.

Yaz Okulu

İngilizce Hazırlık Programı Yaz Okulu şartları nelerdir?

Lütfen, ana sayfadaki duyuruları takip ediniz.

Devamsızlık

Devamsızlık limiti nedir?

İngilizce Hazırlık Programı’nda öğrenciler derslerin ve uygulamaların %100’üne devam etmekle, yapılan sınavlara ve çalışmalara katılmakla yükümlüdür. Hastalık, disiplin cezası veya diğer zorunlu gerekçeler dahil, belgelenmiş veya belgelenmemiş herhangi bir nedenle derslere %90’dan daha az katılmış öğrenciler ders-içi yükümlülükleri sağlayamamış kabul edilir.

Mahkemede bulunma ya da bir yakının vefat etmesi durumunda okula devam edilemediğinde ne yapmak gerekir?

Mahkemede bulunulacaksa mahkeme kağıdının ya da birinci dereceden yakının vefat durumunda vefat belgesinin Bilkent Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı N Binası CZ 04’e dilekçe yazarak teslim edilmesi gerekmektedir.

Sınava girmeyen öğrencilerin hakları nelerdir?

İngilizce Hazırlık Programında kurs içinde yapılan ara sınavların (CAT) ve İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavının (PAE) telafisi yoktur. Kurs sonunda yapılan Düzey Bitirme Sınavına sağlık mazeretleri nedeniyle giremeyen öğrenciler telafi sınavı almak için durumları ile ilgili dilekçe ve raporlarıyla, Okul Yönetimi tarafından belirlenen tarihlerde Okul Yönetim Kuruluna başvurabilirler. Sağlık Merkezi onayı olmayan raporlar telafi sınavı için değerlendirmeye alınmaz.

Eğitim Süresi Sonundaki Seçenekler

İngilizce Hazırlık Programını 2 yılda bitiremeyen öğrencilerin seçenekleri nelerdir ?

İngilizce Hazırlık Programı’nı iki yılda bitiremeyen lisans öğrencileri, Bölüm Öncesi (Pre-Faculty) dersini tamamlamamış olsalar dahi izleyen yarıyıl başında yapılan İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit İkinci Aşama Sınavı’na girebilir. Bu sınavda başarılı olan öğrenciler kabul edildikleri eğitim programlarına başlar. Başarılı olamayan veya sınava girmeyen öğrencilerin üniversiteyle ilişkisi kesilir.

İngilizce Hazırlık Programı’nı bir yılda bitiremeyen lisansüstü öğrencilere eğer Bölüm Öncesi (Pre-Faculty) dersin yükümlülüklerini tamamlamamışlarsa, İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı’na girme hakkı verilmez. Bu öğrencilerin üniversiteyle ilişkisi kesilir.

Dışarıdan Hazırlanan Öğrenciler

İngilizce Hazırlık Programı’na iki veya üç yarıyıl devam ettikten sonra İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı’na girmeye hak kazanıp bu sınava girmeyen veya sınavda başarısız olanlardan İngilizce dil becerilerini kendi imkanlarıyla geliştirmek isteyen lisans öğrencileri, azami süreleri dolana kadar takip eden yarıyıllarda Dışarıda Hazırlanan öğrenci statüsünde olmak için başvuruda bulunabilir.

Yazılı başvuruların yeni yarıyıl derslerinin başlamasından en az üç iş günü önce Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne iletilmiş olması gereklidir.

Dışarıda Hazırlanan statüde geçirilen süre İngilizce Hazırlık Programı toplam eğitim süresine dahil edilir. Dışarıda Hazırlanan statüdeki öğrenciler eğitim ücretinin yarısını öder.

Dışarıda Hazırlanan öğrenciler yarıyıl sonunda yapılan iki aşamalı İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı’na girebilir. Bu sınavda başarılı olan veya dış sınav sonuç belgesi getiren öğrenciler, kabul edildikleri eğitim programlarına başlar. İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı’nda başarılı olamayan öğrenciler, eğer azami süreleri dolmamış ise, ayrıldıkları düzeyden veya isterlerse sınav sonucu ile yerleştirildikleri düzeyden eğitimlerine devam eder.

Öğrenciler, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (www.osym.gov.tr) tarafından, başka bir üniversitede ya da kayıtlarının bulunduğu üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa, eşdeğer programın bulunmaması halinde, yakın programlardan birine yerleştirilmeleri ile ilgili bilgiyi Bilkent Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğünden edinebilirler.

Kayıt Sildirme

Kayıt sildirme işlemi nasıl yapılmaktadır?

İngilizce Hazırlık Programından kendi isteği ile kayıt sildirmek isteyen öğrencilerin Öğrenci İşleri Müdürlüğüne giderek kayıt sildirme işlemi yapmaları gerekmektedir.

Öneri, Dilekçe ve Diğer Bilgiler

Ulaşım ve kafeteryalar ile ilgili istek ve öneriler nereye yapılır?

Kafeteryalar Müdürlüğü’ne kafemud@bilkent.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
Ulaşım Müdürlüğü’ne ulasim@bilkent.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

İngilizce Hazırlık Programına yönelik öğrenci dilekçeleri nereye verilir?

İngilizce Hazırlık Programına yönelik dilekçeler, İngilizce Hazırlık Programı Doğu Kampüs, N Binası CZ 04’e verilir. Dilekçelerin bizzat öğrenci tarafından yazılması ve imzalanması gerekmektedir.

Yarıyıl İzini Başvuru ve Bildirim formları ile ilgili dilekçelerin eskiden olduğu gibi Merkezi Evrak Müdürlüğü aracılığı ile Yüksekokulumuza gönderilmesi gerekmektedir.