Home » Dersler » Temel Düzey Dersleri

Temel Düzey Dersleri

PREP 111 Temel Düzey Dersi (CEFR Düzeyi A1-A2): İngilizce becerileri düşük olan öğrenciler bu düzeye yerleştirilirler. Bu düzeyde, özellikle sözcük bilgisi ve dilbilgisinin öğrenilmesine ve temel okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin geliştirilmesine önem verilir. Dersin süresi yaklaşık 8 haftadır (39 gün) ve toplam ders saati 195’tir.

Temel Düzey / Elementary Word List
Temel Düzey (ELM) Prep 111 2018-2019 Exam Task Types

TÜRKÇE

Devre  –  Haftalık Ders

Temel Düzey (ELM) PREP 111

SınavlarTarih
CAT 1 Yazma, Okuma ve Dinleme Ara Sınavı (SBS*-09:40)(%25)
CAT 2 Yazma, Okuma ve Dinleme Ara Sınavı (SBS*-09:40)(%75)
Düzey Bitirme Sınavı / ECA

Cat 1 (25 Puan)Cat 2 (75 Puan)
Dinleme10 Puan30 Puan
Okuma10 Puan30 Puan
Yazma5 Puan15 Puan

*SBS – Sınav Başlama Saati

ENGLISH

Period  –  Weeks

Elementary (ELM) PREP 111

ExamsDate
CAT 1 Writing, Reading & Listening (*EST - 09:40)(%25)
CAT 2 Writing, Reading & Listening (*EST - 09:40)(%75)
ECA

Cat 1 (25 Points)Cat 2 (75 Points)
Listening10 points30 points
Reading10 points30 points
Writing5 points15 points

*EST  – Exam Start Time